echo 'The time is aa '.date( 'H:i:s', time() );

Regler om sociala media plattformar

Vi, Carlsberg Sverige AB, har skapat dessa regler om sociala media-plattformar för att göra det möjligt för dig att hålla dig uppdaterad i vad som händer i vårt breda sortiment av varumärken, ställa frågor, lämna förslag, publicera bilder och uttrycka din åsikt på ämnen relaterade till Carlsbergs varumärken. Trots att vi uppmuntrar feedback och kommentarer från kunder och andra användare av sociala medier kommer vi inte att moderera de kommentarer, meddelanden eller uppladdningar som publiceras av kunder eller användare av sociala medier innan de publiceras. Vi ber dig därför anmäla innehåll som framstår som våldsamt, anstötligt eller illegalt till oss på GDPR@carlsberg.se.

Vi kan försäkra att samtliga våra medel för marknadsföring präglas av socialt ansvarstagande och utformas i enlighet med tillämpliga krav och praxis på affärsområdet. Allt material på våra sociala media-plattformar, inklusive material som publiceras av användare på dessa plattformar, måste även det utformas i enlighet med dessa föreskrifter. Vi förbehåller oss rätten att radera sådant innehåll som kan komma att strida mot dessa föreskrifter, inklusive, men inte begränsat till, bilder föreställande personer under 25 år, omåttlig eller oansvarig konsumtion av alkohol eller utomstående parts varumärken.

Poster, kommentarer, videos och annat material som publiceras av fans på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis våra åsikter och värderingar om vårt varumärke.

Vi strävar efter att hålla denna webbsida för sociala medier behaglig för samtliga anhängare, så vi ber er – användarna – att respektera följande regler och kategorier och göra er införstådda med att sådant material som inte utformas i enlighet med dessa kategorier kommer att (eller kan komma att) raderas av vår redigerare:

 • Språk
  Vänligen visa hänsyn till andra och avhåll dig från att använda svordomar, direkt sexuella referenser och annat olämpligt språk i allmänhet.
 • Respekt
  Respekt är viktigt och vi accepterar inte kommentarer eller poster som på något sätt kränker, hotar eller förolämpar en annan person.
 • Bilder/videos
  Vi accepterar inte anstötligt, obscent, kränkande eller förolämpande material. Detta inbegriper bilder eller videos som visar personer under 25 år. Vi accepterar inte heller material som visar oansvarig alkoholkonsumtion eller fylleri.
 • Spam
  Bara innehåll som är relaterat till Carlsbergs varumärken tack. Vi är inte intresserade av poster eller material som förespråkar andra varumärken eller evenemang.
 • Utomstående parters marknadsföring
  Denna plattform kan komma att visa marknadsföring och funktioner vid sidan av Carlsbergs webbsida för sociala medier. Vi har ingen kontroll över innehållet eller bilderna som dessa uppvisar och vi varken stödjer eller ansluter oss till dem.
 • Länkar till utomstående parters webbsidor
  På de ställen vår webbsida för sociala media-fans innehåller länkar till andra webbsidor och tjänster som erbjuds av utomstående parter lämnas dessa länkar enbart för att informera dig om de finns. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa sidor eller tjänster, och vi avsäger oss allt ansvar för dem eller förluster och skador som orsakas genom din användning av dem.

Utöver ovanstående angivna regler hänvisar vi till den specifika sociala media-plattformens egna regler, vilka du kan läsa här:

Facebooks Användarvillkor:
https://www.facebook.com/terms.php

YouTubes Användarvillkor:
https://www.youtube.com/static?template=terms

InstagramsAnvändarvillkor:
https://help.instagram.com/478745558852511

TwittersAnvändarvillkor:
https://twitter.com/en/tos#intlTerms

Vi respekterar skydd för personuppgifter: utöver den relevanta sociala media-plattformens egna regler om integritetsskydd är vår Integritetspolicy tillämplig på sådana personuppgifter som du delar med dig av till oss via den här sidan.

Avslutningsvis vill vi påminna om att innehållet på denna sida bara är till för personer som uppnått åldern för tillåten alkoholkonsumtion i det land du är bosatt, och vi rekommenderar dig att inte dela innehållet med personer som inte uppnått denna ålder.

Carlsberg jobbar för att alla tillfällen som inbegriper alkoholkonsumtion ska präglas av socialt ansvarstagande. Vi ber dig därför att dricka med måtta.

Kontakta oss via:

GDPR@carlsberg.se eller 08-757 70 00

Vi uppskattar din förståelse – välkommen till vår webbsida!